Privacyverklaring

Verklaring cookies en contactformulieren

Verwerkingsverantwoordelijke

Northfleet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens en doeleinden

Door het gebruik van het contactformulier of door u aan te melden voor onze nieuwsbrief via  onze website laat u persoonsgegevens bij ons achter. Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en optioneel uw telefoonnummer. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Northfleet verwerkt de persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt bewaren we zolang als nodig is voor de beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek/vraag. De gegevens die u via het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief verstrekt blijven in onze nieuwsbriefsoftware staan tot u zich hiervoor afmeldt. Dit kunt u doen door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’ te klikken, of door contact met ons op te nemen met een verwijderingsverzoek.

Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist.

Opslaan van gegevens

Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Hayona en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Hayona heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Hayona een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van hayona.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verklaring over onze nieuwsbrief

Definities

 • Verantwoordelijke/gebruiker: Northfleet
 • Verwerker: The Rocket Science Group LLC
 • Abonnee: Persoon die zich voor nieuwsbrief heeft ingeschreven/aangemeld
 

Verwerking en doel

Northfleet maakt gebruik van de dienst ‘MailChimp’ van The Rocket Science Group LLC om digitale nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Wij willen abonnees hiermee op een actieve wijze van informatie voorzien.

Northfleet heeft alleen de e-mailadressen van abonnees in MailChimp geüpload. Er worden alleen e-mailadressen van abonnees gebruikt die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en hun aanmelding hebben bevestigd.

Nieuwsbrieven worden in MailChimp opgesteld, waarna verzending automatisch plaats vindt naar alle abonnees. Northfleet is dan ook niet verantwoordelijk voor nieuwsbrieven die worden ontvangen door minderjarigen die zich met hun e-mailadres hebben aangemeld. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, zodat geen persoonsgegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens (e-mailadres) hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verwerker

Northfleet verstrekt geen e-mailadressen van abonnees aan derden, uitgezonderd The Rocket Science Group LLC. Zij zijn leverancier van MailChimp, waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden.

The Rocket Science Group LLC onderhoudt online platforms waarmee gebruikers contact kunnen houden met hun abonnees, voornamelijk door het verzenden van e-mails. Zij staan gebruikers toe om e-mailadressen en andere abonnee profielinformatie, zoals naam, fysiek adres en andere demografische informatie, in de database te uploaden. Deze informatie wordt gebruikt om e-mails te verzenden en het gebruik van bepaalde andere MailChimp functies in naam van deze gebruikers mogelijk te maken.

Northfleet maakt gebruik van deze optie om andere abonnee profielinformatie vast te leggen. Alleen de door de abonnee opgegeven naam en het e-mailadres worden vastgelegd. Overige gegevens wordeni niet opgeslagen. Mocht The Rocket Science Group LLC op een andere manier aan deze profielinformatie komen, is Northfleet hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

Sub-verwerkers (derden)

In overeenstemming met het privacybeleid van The Rocket Science Group LLC, delen zij informatie met externe dienstverleners om de diensten aan gebruikers te kunnen aanbieden en te ondersteunen. Zij delen ook informatie met externe advertentiepartners om te helpen de behoeften en interesses van de gebruikers beter te begrijpen om meer relevante inhoud en doeladvertenties aan te bieden aan de gebruikers.

Verwerkersovereenkomst

Northfleet heeft een verwerkersovereenkomst (data processing addendum) met The Rocket Science Group LLC afgesloten.

Doorgifte buiten EU

In artikel 44 van de privacywet AVG staat dat het niet is toegestaan om persoonsgegevens vanuit de Europese Unie door te geven naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen passend beschermingsniveau bieden.

The Rocket Science Group LLC is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, wat een derde land is met een onvoldoende passend beschermingsniveau.

In artikelen 45 en 46 van de privacywet AVG staat dat persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan een derde land, als de Europese Commissie heeft besloten dat er een passend beschermingsniveau is of als er passende waarborgen zijn. Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie de Uitvoeringsverordening 2016/1250 (EU-VS-Privacyschild) goedgekeurd.

The Rocket Science Group LLC is sinds 21 november 2016 een actieve deelnemer van het EU-VS-Privacyschild, waardoor het is toegestaan om persoonsgegevens te delen. Northfleet controleert jaarlijks of de deelname van The Rocket Science Group LLC (certificaat met 1 jaar geldigheid) is verlengd.

Bewaartermijn

Northfleet bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen.

Een e-mailadres en de geassocieerde naam blijven bewaard voor zolang nieuwsbrieven digitaal worden verstuurd door Northfleet of totdat de abonnee zich heeft afgemeld. Een abonnee kan zich te allen tijde afmelden via een link in de ontvangen nieuwsbrief of op zijn/haar persoonlijke profielpagina van MailChimp.

Privacyverklaring van The Rocket Science Group LLC op hoofdlijnen

Wij hebben enkele relevante voorwaarden uit de privacyverklaring van The Rocket Science Group LLC voor u opgenomen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen en wij adviseren u om de volledige privacyverklaring tot u te nemen. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de Engelstalige privacyverklaring (privacy policy) van The Rocket Science Group LLC, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 • The Rocket Science Group LLC behoudt zich het recht voor om de nieuwsbrieven inhoudelijk te controleren om zekerheid te hebben dat de inhoud van de nieuwsbrieven aan de gebruiksvoorwaarden voldoen.
 • The Rocket Science Group LLC beveiligt de e-mailberichten niet voor versturen en zijn door bevoegde personen bij internetproviders in te zien.
 • The Rocket Science Group LLC verwerkt geen nieuwe e-mailadressen als e-mailberichten worden doorgestuurd door abonnees. De e-mailadressen van de abonnees worden op een beveiligde server van MailChimp opgeslagen en worden niet verkocht.
 • The Rocket Science Group LLC mag gebruikmaken van informatie van andere bronnen, zoals publieke databases en social media, waaronder demografische gegevens, computergegevens zoals het IP-adres, locatiegegevens en online gedragsgegevens zoals gebruik van social media, zoekopdrachten, gebruikte links en bezochte webpagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en/of veiligheidsvereisten en om de dienstverlening en ondersteuning aan gebruikers te verbeteren.
 • Northfleet gebruikt alleen de e-mailadressen en voornamen van abonnees om de nieuwsbrieven met MailChimp te versturen. Er wordt geen overige informatie aan The Rocket Science Group LLC verstrekt. Mocht The Rocket Science Group LLC informatie van andere (publieke) bronnen gebruiken, is Northfleet hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.
 • The Rocket Science Group LLC meldt datalekken en de genomen maatregelen direct aan de gebruiker.
 • The Rocket Science Group LLC honoreert verzoeken van gebruikers en abonnees tot toegang, wijziging, aanvulling, of verwijdering van persoonsgegevens binnen 30 dagen, tenzij verboden door wet- en regelgeving.
 • The Rocket Science Group LLC is ondanks deelname aan het privacyschild raamwerk (EU-VS-Privacyshield framework) onderworpen aan de regelgeving van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan worden gevraagd om persoonsgegevens van abonnees te verstrekken naar aanleiding van wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.